Adolygiad Arholiad Ar-lein

Gwefan AAA CBAC


Gwybodaeth
ar gyfer
athrawon
Chwilio Cyflym

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

Dros amser fe fydd y wefan hon yn adeiladu’n gronfa ddata gynhwysfawr sy’n canolbwyntio ar sesiynau arholiadau haf bob blwyddyn.

Os oes gennych unrhyw adborth ynglŷn ag unrhyw un o’r adolygiadau, yna cysylltwch ac fe wnawn anfon eich sylwadau ymlaen i’r swyddog pwnc priodol.

Using the OER Part 1 Slide - Recognising Weaknesses
Using the OER Part 2 Slide - Looking at examples
Using the OER Part 3 Slide - Try it yourself
Using the OER Part 4 Slide - Examiner feedback
Cyrsiau Hyfforddi DPP

Mae CBAC yn cynnal rhaglen o ddatblygiad proffesiynol parhaus i gymedroli asesiad mewnol a chyflwyno manylebau newydd. Arbenigwyr pwnc a safonwyr CBAC sy'n hwyluso'r cyrsiau hyfforddi.

Bydd y darpariaeth yma’n cael ei gynnig ar-lein ar gyfer yr holl bynciau TAG a TGAU yn nhymor yr hydref.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.